فهرست مقالات
 • چهار پیشنهاد برای پیشرفت شغلی و حرفه ای در زمان دورکاری

  چهار پیشنهاد برای پیشرفت شغلی و حرفه ای در زمان دورکاری

  اطمینان از پیشرفت شغلی و حرفه ای در زمان دورکاری دغدغه مهمی است. ما پیشنهاداتی داریم که چطور با استفاده از بستر تعاملات سازمانی کولتفرم، در زمان دورکاری تاثیرگذار بوده و درست دیده شوید. بدیهی است اولین مسئله این است که با استفاده از تعاملات مجازی حضور و نقش خود در روالهای کسب و کاری را درست ایفا کنید و بقیه نیز آن را درک نمایند.

 • نکات و ترفندهایی جهت دستیابی به موفقیت های بزرگ در سال 2021

  نکات و ترفندهایی جهت دستیابی به موفقیت های بزرگ در سال 2021

  اکنون جهان بیش از هر زمان دیگری به فناوری های اینترنتی وابسته است. این بدان معنی است که اهمیت مهارت های مجازی ما نیز در حال افزایش است.

 • آشنایی با سرویس های نرم افزاری ابری

  آشنایی با سرویس های نرم افزاری ابری

  این روزها مقبولیت سرویسهای ابری (Cloud-Computing) در مقابل خرید نرم افزار افزایش چشمگیری داشته است. طبیعتاً آزاد شدن از محدودیتهای تأمین منابع و سخت افزار و بدست آوردن عملکرد و کارایی پیوسته مزایایی دارد که قابل چشم پوشی نیست. استفاده از نرم¬افزار به صورت سرویس ابری (SaaS : Software as a Service) به عنوان جایگزین خرید مجوز استفاده از نرم افزار (لایسنس)، مزایای متعددی شامل سهولت استفاده، هزینه و ...