چچ

پاسخ چندسطحی به پیام در کانال یا گروه

در کانال یا گروه به صورت عادی فقط یک سطح پاسخ می توان ثبت کرد. یعنی به پاسخ یک همکار نمی شود پاسخ داد. چطور می شود به پاسخ یک همکار پاسخ داد؟

پاسخ چندسطحی به پیام در کانال یا گروه

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

اگر پیامی در کانال یا گروه ثبت شود، به صورت عادی فقط یک سطح پاسخ می توان برای آن ثبت کرد. یعنی به پاسخ یک همکار نمی شود مجدد پاسخ داد و پاسخ ها ساختار تو در تو و درختی ندارند.می خواهین ببینیم چطور می شود به پاسخ یک همکار پاسخ داد؟

در نرم افزار شبکه اجتماعی سازمانی کولتفرم، می توانید پاسخ های چند سطحی لینک شده ثبت کنید. این ترفند را بخوانید.

نکته: برای این کار از ویژگی لینک کردن پیام ها به هم دیگر استفاده شده است.

ثبت پاسخ چند سطحی به پیام در کانال کولتفرم

روش انجام:

  1. ماوس را روی پیام پاسخی که می خواهید به آن پاسخ دهید قرار دهید. منو را باز کنید.
  2. گزینه کپی لینک را بزنید تا لینک به پیام به حافظه کپی شود.
  3. اکنون ویرایشگر ثبت پاسخ به پیام اصلی را باز کنید و لینک کپی شده را با Crtl+V درج کنید.
  4. در ادامه پاسخ خودتان را بنویسید و ارسال کنید. به این ترتیب پاسخ شما در ابتدای متن لینک و خلاصه پاسخ قبلی را دارد.
  5. برای اطمینان از اطلاع دادن به مخاطب، شما می توانید نویسنده پیام را منشن کنید تا اعلان جداگانه برایش ارسال شود.
آدرس کوتاه شده: