چچ

حذف کانال قدیمی یا آرشیو آن

بعد از مدتی کانال یا گروهی که می سازید قدیمی می شود یا موضوع آن خاتمه می یابد. در این حالت بهتر است آن کانال را حذف کنیم یا راهکار بهتری برای آن وجود دارد؟

حذف کانال قدیمی یا آرشیو آن

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

در طول زمان برای موضوعات و پروژه های مختلف کانالها و گروه های متعددی ساخته می شود. برخی از آنها بعد از مدتی که موضوع منتفی می شود یا پروژه خاتمه می یابد راکد می شوند و به قولی سوت و کور می شوند. با این کانالها یا گروه ها چه باید کرد؟

در پلتفرم مدیریت ارتباطات سازمانی کولتفرم، می توانید به جای حذف کانال یا گروه آن را آرشیو کنید. با این کار سوابق موضوع در سیستم باقی می ماند و توسط اعضای آن به صورت فقط خواندنی قابل مرور و جستجو خواهد بود. بعد از مدتی که از آرشیو کردن کانال گذشت می توانید آن را حذف کنید.

نکته: در آینده کانال را می توانید از حالت آرشیو به حالت عادی برگردانید. ولی حذف کردن قابل برگشت نیست.

ثبت پاسخ چند سطحی به پیام در کانال کولتفرم

روش انجام:

  1. روی نام کانال مد نظر از لیست کلیک کنید.
  2. در هدر صفحه کانال روی نام یا تصویر کانال کنید تا فرم اطلاعات کانال باز شود.
  3. با زدن دکمه آرشیو، کانال یا گروه انتخاب شده به حالت آرشیو می رود. برای این کار از شما تایید گرفته می شود.
  4. در آینده با همین کار می توانید کانال را از حالت آرشیو خارج کنید یا با زدن دکمه حذف آن را کامل حذف کنید.

توجه: کانال یا گروه آرشیو شده در انتهای لیست و با رنگ خاکستری می آید و وقتی وارد آن می شوید امکان ارسال پیام یا ثبت پاسخ وجود ندارد.

آدرس کوتاه شده: