چچ

امکانات جامع و منحصر به فرد

امکان تماس صوتی و ویدئویی در گستره سازمان، یکپارچه شدن با سرویس های تقویم و یادآوری خودکار، و به زودی امکان برگزاری نشستهای از راه دور

امکانات جامع و منحصر به فرد

امکان تماس صوتی و ویدئویی در گستره سازمان، یکپارچه شدن با سرویس های تقویم و یادآوری خودکار، و به زودی امکان برگزاری نشستهای از راه دور

آدرس کوتاه شده: