طرح ها و قیمت های سرویس ابری تعاملات سازمانی (Enterprise Collaboration) کولتفرم متناسب با نیاز سطوح مختلفی از نیازمندی تیم ها و سازمان ها طراحی شده است. علاوه بر طرح رایگان در سایر طرح ها نیز، اولین صورت حساب شما 30 روز مهلت پرداخت دارد تا فرصت کافی برای بررسی و انتخاب مطمئن داشته باشید.

دوره پرداخت مناسب را انتخاب کنید:
استاندارد رایگان برای همیشه
IRT۰ تومان به ازای هر ماه

حداکثر 10 کاربر

چت و کارگروه های آنلاین

تماس صوتی و ویدئویی 1-1

200MB فضای ذخیره سازی

پشتیبانی در ساعات اداری

فاقد میتینگ و جلسات کاری

فاقد ساختار سازمانی

فاقد کارگروه های بین سازمانی

اطلاعات بیشتر
تجاری تعاملات تیمی عالی پیشنهاد ما
IRT۲۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر در ماه

بدون محدودیت حداکثر کاربر

چت و کارگروه های آنلاین

تماس صوتی و ویدئویی گروهی

2GB فضای ذخیره سازی

پشتیبانی در ساعات اداری

میتینگ و جلسات کاری

فاقد ساختار سازمانی

فاقد کارگروه های بین سازمانی

اطلاعات بیشتر
سازمانی مدیریت براساس ساختار سازمانی
IRT۳۲,۰۰۰۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر در ماه

بدون محدودیت حداکثر کاربر

چت و کارگروه های آنلاین

تماس صوتی و ویدئویی گروهی

5GB فضای ذخیره سازی

پشتیبانی 24 * 7

میتینگ و جلسات کاری

ساختار سازمانی

کارگروه های بین سازمانی

اطلاعات بیشتر

 

نکته 1اولین صورت حساب شما 30 روز مهلت پرداخت دارد. در این مدت فرصت بررسی دقیق برای انتخابی مطمئن را دارید.

نکته 2مالیات و سربارهای قانونی در قیمت ها لحاظ نشده است و به صورتحساب افزوده می شوند.

نکته 3خدمات جانبی مرتبط با سرویس شامل استقرار، آموزش و مشاوره با هزینه مجزا و براساس نرخ نامه ارائه می شوند.

خرید فضای ذخیره سازی اضافه

اگر فضای ذخیره سازی مازاد نیاز دارید می توانید هر بسته 10 گیگابایتی را در ازای 50 هزار تومان ماهیانه «بسته به میزان نیاز» به امکانات طرح انتخابی خود اضافه کنید.

خرید حجم اضافه

کولتفرم بانصب اختصاصی روی سرور مشتری

اگر سازمانی بزرگ هستید و نیاز دارید که "نرم افزار کولتفرم بر روی سرورهای اختصاصی" خودتان نصب شود، این فرم درخواست را پر کنید. ما در اسرع وقت با شما ارتباط می گیریم.

درخواست برای نصب اختصاصی

مقایسه امکانات بسته‌ها

استانداردIRT۰ تومان ماهانه
تجاریIRT۲۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰ تومان ماهانه
سازمانیIRT۳۲,۰۰۰۲۴,۰۰۰ تومان ماهانه
ویژگی های عمومی
تعداد کاربر حداکثر 10کاربر حداقل 10کاربر حداقل 30کاربر
فضای ذخیره سازی 200MB 2GB 5GB
فضای مازاد به ازای هر کاربر 40MB 70MB
پهنای باند ماهانه 10* فضای ذخیره سازی 20* فضای ذخیره سازی 30* فضای ذخیره سازی
SSL تاییدیه
اتصال دامنه اختصاصی
نماینده اختصاصی موفقیت مشتری
کانال پشتیبانی تیکت تیکت تیکت ایمیل تماس
زمان پشتیبانی ساعت اداری ساعت اداری پیوسته 7 * 24
ویژگی های تعاملی
چت خصوصی
کانال و گروه عمومی و خصوصی عمومی و خصوصی عمومی و خصوصی
کوبات
اولویت گذاری پیام
سطوح دسترسی انتشار مطلب در کانال
محتوای ویکی به ازای کانال در آینده در آینده
پیام گروهی جایگزین ایمیل درون سازمانی
جستجوی محتوایی
تماس صوتی و ویدئویی یک به یک گروهی تا 4نفر گروهی تا 4نفر
اشتراک صفحه نمایش حین تماس
جلسات ویدئو کنفرانس
تقویم سازمانی
تایم شیت
ابزار نظرسنجی
ساختار سازمانی
کانال اختصاصی هر واحد سازمانی
نظارت سلسله مراتبی بر کانال ها
کاربران برون سازمانی در آینده در آینده
شناسایی دو مرحله ای کاربر
OAuth با اکانت گوگل
لاگ و ممیزی در آینده در آینده
امکان اکسپورت تمام پیام ها
نسخه پشتیبان از فضای کاربری
پیکربندی و تنظیمات محیطی سطح 1 سطح 2 سطح 3
مدیریت کاربران
مدیریت حقوق دسترسی
یکپارچه سازی
اتصال بین برنامه ای در آینده
امکان تعاملات امن بین سازمانی در آینده
امکان اتصال به سرور اختصاصی ویدئو کنفرانس در آینده
امکان اتصال به سرور اختصاصی پایگاه داده ثانویه در آینده
ویژگی های عمومی
تعداد کاربر حداکثر 10کاربر
فضای ذخیره سازی 200MB
فضای مازاد به ازای هر کاربر
پهنای باند ماهانه 10* فضای ذخیره سازی
SSL تاییدیه
اتصال دامنه اختصاصی
نماینده اختصاصی موفقیت مشتری
کانال پشتیبانی تیکت
زمان پشتیبانی ساعت اداری
ویژگی های تعاملی
چت خصوصی
کانال و گروه عمومی و خصوصی
کوبات
اولویت گذاری پیام
سطوح دسترسی انتشار مطلب در کانال
محتوای ویکی به ازای کانال
پیام گروهی جایگزین ایمیل درون سازمانی
جستجوی محتوایی
تماس صوتی و ویدئویی یک به یک
اشتراک صفحه نمایش حین تماس
جلسات ویدئو کنفرانس
تقویم سازمانی
تایم شیت
ابزار نظرسنجی
ساختار سازمانی
کانال اختصاصی هر واحد سازمانی
نظارت سلسله مراتبی بر کانال ها
کاربران برون سازمانی
شناسایی دو مرحله ای کاربر
OAuth با اکانت گوگل
لاگ و ممیزی
امکان اکسپورت تمام پیام ها
نسخه پشتیبان از فضای کاربری
پیکربندی و تنظیمات محیطی سطح 1
مدیریت کاربران
مدیریت حقوق دسترسی
یکپارچه سازی
اتصال بین برنامه ای
امکان تعاملات امن بین سازمانی
امکان اتصال به سرور اختصاصی ویدئو کنفرانس
امکان اتصال به سرور اختصاصی پایگاه داده ثانویه
ویژگی های عمومی
تعداد کاربر حداقل 10کاربر
فضای ذخیره سازی 2GB
فضای مازاد به ازای هر کاربر 40MB
پهنای باند ماهانه 20* فضای ذخیره سازی
SSL تاییدیه
اتصال دامنه اختصاصی
نماینده اختصاصی موفقیت مشتری
کانال پشتیبانی تیکت
زمان پشتیبانی ساعت اداری
ویژگی های تعاملی
چت خصوصی
کانال و گروه عمومی و خصوصی
کوبات
اولویت گذاری پیام
سطوح دسترسی انتشار مطلب در کانال
محتوای ویکی به ازای کانال در آینده
پیام گروهی جایگزین ایمیل درون سازمانی
جستجوی محتوایی
تماس صوتی و ویدئویی گروهی تا 4نفر
اشتراک صفحه نمایش حین تماس
جلسات ویدئو کنفرانس
تقویم سازمانی
تایم شیت
ابزار نظرسنجی
ساختار سازمانی
کانال اختصاصی هر واحد سازمانی
نظارت سلسله مراتبی بر کانال ها
کاربران برون سازمانی
شناسایی دو مرحله ای کاربر
OAuth با اکانت گوگل
لاگ و ممیزی
امکان اکسپورت تمام پیام ها
نسخه پشتیبان از فضای کاربری
پیکربندی و تنظیمات محیطی سطح 2
مدیریت کاربران
مدیریت حقوق دسترسی
یکپارچه سازی
اتصال بین برنامه ای
امکان تعاملات امن بین سازمانی
امکان اتصال به سرور اختصاصی ویدئو کنفرانس
امکان اتصال به سرور اختصاصی پایگاه داده ثانویه
ویژگی های عمومی
تعداد کاربر حداقل 30کاربر
فضای ذخیره سازی 5GB
فضای مازاد به ازای هر کاربر 70MB
پهنای باند ماهانه 30* فضای ذخیره سازی
SSL تاییدیه
اتصال دامنه اختصاصی
نماینده اختصاصی موفقیت مشتری
کانال پشتیبانی تیکت ایمیل تماس
زمان پشتیبانی پیوسته 7 * 24
ویژگی های تعاملی
چت خصوصی
کانال و گروه عمومی و خصوصی
کوبات
اولویت گذاری پیام
سطوح دسترسی انتشار مطلب در کانال
محتوای ویکی به ازای کانال در آینده
پیام گروهی جایگزین ایمیل درون سازمانی
جستجوی محتوایی
تماس صوتی و ویدئویی گروهی تا 4نفر
اشتراک صفحه نمایش حین تماس
جلسات ویدئو کنفرانس
تقویم سازمانی
تایم شیت
ابزار نظرسنجی
ساختار سازمانی
کانال اختصاصی هر واحد سازمانی
نظارت سلسله مراتبی بر کانال ها
کاربران برون سازمانی در آینده
شناسایی دو مرحله ای کاربر
OAuth با اکانت گوگل
لاگ و ممیزی در آینده
امکان اکسپورت تمام پیام ها
نسخه پشتیبان از فضای کاربری
پیکربندی و تنظیمات محیطی سطح 3
مدیریت کاربران
مدیریت حقوق دسترسی
یکپارچه سازی
اتصال بین برنامه ای در آینده
امکان تعاملات امن بین سازمانی در آینده
امکان اتصال به سرور اختصاصی ویدئو کنفرانس در آینده
امکان اتصال به سرور اختصاصی پایگاه داده ثانویه در آینده
پرسش‌های متداول
 • آیا برای اجاره کولتفرم به اجاره سرویس دیگری مثل میزبانی وب یا زیرساخت نیاز دارم؟

  همه طرحهای سرویس Teamwork روی ابر مدیریت شده و شامل همه زیرساختهای لازم ارائه می شوند. بنابراین شما نیاز به اجاره سرویس دیگری ندارید.

 • چگونه می توانم مطمئن شوم کولتفرم یک انتخاب مناسب است؟

  می توانید برای مدتی از طرح استاندارد که رایگان است استفاده کنید. همچنین در صورت خرید طرح های دیگر، اولین صورت حساب شما، مهلت 30 روزه برای پرداخت دارد. شما هر کدام از طرح های دارای هزینه را که انتخاب کنید، برای شما دسترسی لازم ایجاد شده و می ­توانید از سرویس به طور کامل استفاده کنید. همزمان با آن اولین صورت حساب نیز صادر می شود. شما می ­توانید سیستم را بررسی و آزمایش کنید و در صورت مناسب بودن قبل از پایان مهلت آن را پرداخت نمائید.

 • آیا در هر زمان که بخواهم می توانم پکیج انتخابی را تعویض کنم؟

  برای ارتقاء به پکیج­ های بالاتر محدودیت ندارید و هر زمان که تمایل داشتید می ­توانید درخواست بدهید و بدون مشکل این کار انجام می­شود. اما برای تغییر به پکیج پائین­تر، فقط می ­توانید یک اکانت دیگر ایجاد کنید و داده ­ها و محتوا را خودتان منتقل کنید یا از خدمات فنی نماینده سامان360 استفاده کنید.

 • در صورت ارتقاء پکیج قبل از پایان مدت قرارداد، هزینه ها چگونه محاسبه می شود؟

  در این شرایط، براساس باقیمانده مدت زمان اجاره و ما به تفاوت پکیج قبلی و جدید در تعرفه جاری، صورت­حساب جدیدی صادر می­شود.

 • اگر در پرداخت صورتحساب تاخیر شود چه پیامدی دارد؟

  با عرض پوزش، در صورت اتمام مهلت پرداخت، سیستم به صورت خودکار دسترسی و امکانات محیط کاربری شما را به امکانات سرویس رایگان محدود می­کند. بنابراین به محیط کاربری خود دسترسی دارید. به محض پرداخت، سرویس به حالت عادی برگردانده می­شود. درصورت عدم پرداخت، سرویس برای مدت زمان مشخصی در این حالت خواهد ماند و سپس به صورت کامل محدود می­شود. البته قبل از هر اقدامی چند نوبت اطلاع رسانی می­شود.