فرم درخواست استفاده رایگان شش ماهه از سرویس کولتفرم
حداکثر تعداد کاربر یک محیط کاری در این طرح، 200 کاربر است.

شرایط

  • تایید می کنم اطلاعات فوق صحیح هستند و برای ثبت درخواست از طرف شرکت یا سازمان قید شده در این فرم اختیار تام دارم.
  • اطلاعات این فرم نزد ما محفوظ می باشد و تحت پوشش توافق نامه حفظ حریم خصوصی کاربران این وب سایت و سرویس می باشد.
  • با توجه به محدودیت منابع و تعداد درخواست ها، ما شرایط متقاضیان را بررسی و از بین آنها انتخاب می کنیم و در رد یا قبول درخواست اختیار تام داریم.
  • حداکثر تعداد کاربر یک محیط کاری در دوره شش ماهه رایگان 200 کاربر است.
  • پس از اتمام دوره رایگان، شرایط استفاده مطابق پلن ها و قیمت های درج شده در وب سایت خواهد بود.